Училища

Родителите няма да влизат в изпитните стаи по време на ДЗИ

По въпроса с идеята за родители, които да са квестори на ДЗИ, зам.-министър Диян Стаматов обясни, че има специално изискване към директорите да изберат родители, чиито деца не са зрелостници.

Родителите не трябва също да са преподаватели или завършили висше образование по специалност, която съвпада с изпита. Не могат да бъдат и учители, които подготвят деца за зрелостни изпити. Те няма да влизат в стаите, но ще наблюдават целия процес по осигуряване на сигурността – запечатване и разпечатване на помещенията преди изпита, ще следят да не влизат външни лица в сградата, ще наблюдават разпечатването на изтеглените въпроси, ще могат да следят на мониторите как протича изпитът.

Родителите ще наблюдават работата на квесторите по коридорите, ще имат достъп и до най-критичното място за получаване на информация отвън – санитарните възли. Те имат право да подават и сигнали за нарушения при провеждане на изпита.

МОН в момента води разговори с експерти и инспектори за допълнителни мерки срещу преписването, част от които ще бъдат огласени, а други – не. Изборът на родители ще става на два етапа – първо през настоятелството, после през педагогическия съвет на училищата.