Учители

Родителите искат повече възможности за учителите при общуването с децата

Министър Кунева обсъди с родителски организации проблеми, свързани с новия Закон за предучилищното и училищното образование.

Родителите нямат притеснения за това, че първокласниците ще учат по старите учебници. Те очакват с прилагането на новия закон обаче да се даде възможност на класните ръководители да имат по-голяма свобода да общуват с децата и родителите, а не да са само администратори.

Това е много важно за децата след 4 клас, които са свикнали с един учител, а в пети клас нямат близък контакт с многото учители. Така родителите ще са информирани за проблемите им по-навреме, а не на родителската среща.

Обсъден бе и въпросът обучението да е в една смяна. Министърът се ангажира МОН да води разговори с общините,  за да се търси решение занапред, но посочи, че промяната може да се осъществи поетапно в рамките на няколко години.