Училища

РИО-началници поискаха промяна в Наредба 7

Началниците на Регионалните инспекторати по образование от цялата страна споделиха на среща със зам.-министъра на образованието и науката Ваня Кастрева трудности, с които се сблъскват в ежедневната си работа. Предложиха и промени с цел усъвършенстване на нормативната уредба, които да са в полза на образователната система.

Един от най-често срещаните проблеми е заложен в Наредба 7 за броя на учениците в паралелките. Не е тайна, че има училища с маломерни паралелки и такива с над 30 ученици, наричани шеговито максомерни.

Наредбата позволява съществуването на неоправдано големи паралелки, с което се злоупотребява, но в името на по-големия бюджет (парите следват ученика). Друго нарушение е свързано с т.нар. второгодници – ученици, които в едно училище уж повтарят IX клас, а в друго са в X.

Промяна в Наредба 7 е необходима и във връзка с броя на децата в детските градини предвид обстоятелството, че най-малките много често отсъстват. Затова учители смятат, че е добре в наредбата да се вдигне максималният брой на децата в група.

Наредбата не позволява да има и изнесени паралелки от помощни училища в центрове за настаняване от семеен тип, където условията са много по-добри, отколкото в училище.