Училища

Решение на Майкрософт дава лесен достъп до ИТ в училищата

Много училища не могат да си позволят зала с компютри за всеки един от учениците, а нуждата от обучене по ИТ, както и от по-модерен подход на учителите към представянето на учебния материал, става все по-голяма. В резултат на тези нужди, компанията Майкросфт разработва редица иновативни приложения, които да улеснят достъпа на учениците до ИТ средата.
 
Едно от тези приложения е Windows MultiPoin Server (http://www.microsoft.com/windows/multipoint/default.aspx). Този продукт позволява на няколко потребители да се свържат едновременно към един компютър и да използват ресурсите му безпроблемно. По този начин в класните стаи и залите по информатика отпада нуждата от отделен компютър за всеки ученик. Само с монитор, мишка и клавиатура, директно свързани към основния компютър, децата ще могат да се обучават в добре познатата Windows среда.

Специално за учителите е създадено приложението Mouse Mischief. С него те ще могат да създават интерактивни PowerPoint презентации, в които учениците ще могат да участват, използвайки USB мишки. Това ще даде възможност на учениците се включват по-активно в учебните часове, както и ще улесни преподавателите в оценяването и връзката учител-ученик.

 
Чрез реазлизирането на системи с Windows MultiPoint Server, училищата ще спестят не само от цената на отделните компютри, но и от поддръжка, както и от енергийна консумация.
 
 
Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.Teacher.bg    и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/