Учители

Реформите в образованието започват от самите учители!

Мрежата на учителите новатори Teacher.bg продължава темата с добрата практика на малкото училище в полски град, което достига до отлични резултати след въвеждане на проекта на Microsoft „Училище в Облака“.

Материалите досега:

Директорът Томаш Лукавски споделя опита на училището от работата по проекта.

„Промяната не дойде веднага, а се проведе на няколко етапа. Първо трябваше да получа одобрението на учителите, защото в противен случай нововъведенията щяха да са тежест, вместо улеснение за тях. Единственото „недемократично“ решение от моя страна беше да махна всички черни дъски. След това преподавателите нямаха друг избор, освен да започнат да работят с новите технологии. Успехът на всяка иновация зависи от това, доколко хората са готови да се променят. Това значи, че ако утре всички училища изведнъж се сдобият с най-съвременни технологии, положителната развръзка изобщо не е сигурна. Следователно – реформите в образованието започват от самите учители“.

Следващата стъпка пред 3 ОУ е влизането в програмата на Microsoft „Училище в Облака“, която цели създаването на нов модел за разбирането за училище. Като част от пилотната инициатива са осигурени 30 таблета с Windows 8.1, с които да работят учители и ученици. Партньорска компания на Microsoft импелементира сисремата UONET+, обхващаща най-модерният електронен регистър и организационна подкрепа в училищата. Благодарение на нея се стига до улеснение на изпълненията на ежедневните задължение на администрацията и педагогическия персонал в училището.

Учениците използват традиционни учебници, както и електронни образователни ресурси, които са представени мултимедийно. На тяхно разположение са и инструменти за обучение по английски.

„Уникалността на проекта е в неговото допълване. Това е цялостно решение, тъй като включва участие на хората (учебен персонал и ученици), оборудване, инфраструктура, съоръжения и администриране, както и подкрепа от и за бизнеса. Важно е да се отбележи участието на общинските власти в проекта, което е до такава степен, че без нея той щеше да има малък шанс за успех“, допълва директорът Лукавски.