Учители

Реформата – без съществено увеличение на заплатите, но с много повече стимули за креативните учители

Една от важните цели на реформата в образованието е да промени възприятието на българските учители от страна на обществото.

“При 530 лева базова заплата на учителите – това се приема лошо от обществото и може да бъде окачествено само като срамно”, коментира министърът на образованието проф. Тодор Танев пред Дарик.

Той обаче призна, че бюджетът е недостатъчен да се направи нещо съществено. Според него предложените преомени в закона за училищно и предучилищно образование ще предостави повече възможности за стимулиране на работата и креативността на учителите.

Няма опасност от липса на учители в различните региони, според образователният министър, но се наблюдава демографска криза в средите на учителите. От близо 100 000 учители, които работят в страната, тези под 35 години са едва 6% по данни на министерството.

Мнистерството ще се стреми и към разнообразяване на методите за оценяване на учениците. “Всичко се измерва в тестове. Тестовете усредняват, което пречи на развитието на отделни ученици и учители, което прези да се адаптира учебният процес към нуждите на учениците.”