Учители

Ресурсните учители притеснени от Новия закон

Промените в закона за предучилищното и училищно образование притесниха сериозно ресурсните учители, които се грижат за деца със специални образователни потребности, пише всекидневникът „Труд“.

„Предвижда се прехвърляне на тези специалисти на издръжка към общините и училищата, което може да се окаже фатално за качеството на този вид образование“, обясни Калоян Дамянов, председател на Националната асоциация на ресурсните учители, цитиран от изданието.

Около 1300 педагози се грижат за повече от 11 000 деца със СОП в България. Това се извършва в специални центрова, които се финансират от кметствата.

Спроред проекта за нов закон ресурсните учители ще работят в училищата, където се обучават и децата. Те обаче се притесняват, че директорите на практика ще отделят учениците със СОП от останалите и интеграцията им отново няма да се състои.