Училища

Ремонт ще забави учебната година в пет заведения в София

Едно училище и четири детски градини в София няма да отворят врати през септември. Причината е, че в началото на учебната година ремонтите, подхванати в тях няма да са приключили.

Става дума за ЦДГ №162 в район „Красно село“, където има нужда от укрепване на покрива след земетресението от месец май, както и защитата от мълнии.

В ЦДГ №174, район „Лозенец“ също ще се прави укрепване на двата корпуса. Децата от градина №41 в с. Мърчаево ще бъдат пренасочени в ОДЗ в с. Владая. Конструктивно ще бъде укрепена и сградата на ОДЗ №51, район „Илинден“.

Предстоят и сериозни ремонти в 8 СОУ в район Студентски.

Създадена е организация за преразпределяне на децата по различни групи или пренасочване в близки учебни заведения. Ремонтите няма да попречат на нормалния учебен процес, уверяват от столичната община.

Общо 17 млн. лв са заделени за реновиране и освежаване на 37 училища и 24 детски градини в София.

Конструктивно укрепени ще са 19 училища, а 17 ще бъдат санирани.