Училища

Ремонти текат в близо 900 училища в страната

В близо 900 училища в страната има ремонтни дейности, като това са както цялостни ремонти, така и основни ремонти на отделни компоненти на образователната инфраструктура.

Извършват се също текущи или „козметични ремонти“, съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Той каза, че близо 100 са училищата, които се ремонтират изцяло по Оперативната програма „Региони в растеж“ и по Програмата за развитие на селските региони. Близо 80 детски градини цялостно се обновяват, а догодина очакваме още над 300 образователни институции да бъдат цялостно обновени, информира министър Вълчев.

По днешна информация, в около 50 училища ремонтите ще продължат и след началото на учебната година, но това няма да попречи на нормалното й започване и осъществяване, уточни образователният министър. Той отбеляза, че с наближаване на началото на учебната година опитът от последните години показва, че броят на тези училища намалява, тъй като в момента се полагат максимални усилия, за да няма закъснения в ремонтите след 15 септември.

В големия брой училища, които трябва да ремонтирани в следващата година-година и половина по тези две програми, очакваме да има ремонтни дейности и по време на учебната година, каза министър Вълчев. Той съобщи, че началниците на Регионалните управления на образованието са му докладвали, че заедно с общините навсякъде, особено в големите градове, е направена организация, за да няма проблеми с учебния процес.

За новата учебна година ще бъде открито само едно изцяло ново училище в Бургас и това е Професионална гимназия по информатика, информира министър Вълчев. Той припомни, че всички училища в страната – държавни, общински и частни, са близо 2400.

Източник: novini.bg