Училища

Ремонтират с европейски пари осем училища в Плевен

Кметът на Плевен Найден Зеленогорски се споразумя официално със заместник- министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за одобрен проект по схема „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации“ по ОП „Регионално развитие“.

Бюджетът на проекта, по който ще се оптимизира част от общинската образователна инфраструктура и ще се приведе във вид в съответствие с наложените стандарти е с бюджет от близо 4.2 млн. лв, съобщава „Строителство имоти“.

Осем училища са включени в проекта. Това са НУ „“Единство“, ОУ „Климент Охридски“, СОУ „Стоян Заимов“, СОУ „Иван Вазов“, Гимназията с преподаване на чужди езици, Математическата гимназия „Гео Милев“, СОУ „Анастасия Димитрова“ и НУ „Отец Паисий“.

В тях ще се подобри топлоизолация на външни стени, топло и хидроизолация на покриви и ще се подмени дограма. Всичко това ще се извърши в рамките на две години след подписването на договора.