Училища

Ремонтират с европейски пари осем училища в Плевен

Кметът на Плевен Найден Зеленогорски се споразумя официално със заместник- министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за одобрен проект по схема “Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации” по ОП “Регионално развитие”.

Бюджетът на проекта, по който ще се оптимизира част от общинската образователна инфраструктура и ще се приведе във вид в съответствие с наложените стандарти е с бюджет от близо 4.2 млн. лв, съобщава “Строителство имоти”.

Осем училища са включени в проекта. Това са НУ „”Единство”, ОУ “Климент Охридски”, СОУ “Стоян Заимов”, СОУ “Иван Вазов”, Гимназията с преподаване на чужди езици, Математическата гимназия “Гео Милев”, СОУ “Анастасия Димитрова” и НУ “Отец Паисий”.

В тях ще се подобри топлоизолация на външни стени, топло и хидроизолация на покриви и ще се подмени дограма. Всичко това ще се извърши в рамките на две години след подписването на договора.