Училища

Ремонтират нови 15 училища

Материално-техническата база ще бъде обновена в още 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН, в областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Пазарджик и София-област.  Това ще стане по силата на договор между Министерството на образованието и науката за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.   Стойността на проекта е 15 802 000,00 лв.

Основните дейности, които ще бъдат изпълнени, са: проектиране и изпълнение на строително-ремонтни дейности, включващи изпълнение на мерки за енергийна ефективност, подмяна на отоплителни, ВиК и електро-инсталации, ремонт на спортни площадки, прилежащи дворни пространства и др. С изпълнението на проекта във всички сгради ще бъдат създадени условия за достъп на хора с увреждания. По проекта се предвижда и доставка на модерно и съвременно оборудване, което ще спомогне за повишаване на привлекателността на училищната среда сред учениците.

Целта е да бъдат подобрени условията за провеждане на учебния процес, като се инвестира в цялостно обновяване на училищната инфраструктура в следните гимназии:

Неврокопската професионална гимназия „Димитър Талев“ – гр. Гоце Делчев;

Професионалната гимназия по строителство,  архитектура и геодезия „Васил Левски“  – гр. Благоевград;

Професионалната гимназия по икономика „Иван Илиев“ – гр. Благоевград;

Професионалната гимназия по икономика и туризъм ,,Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Петрич;

Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев“ – гр. Кюстендил;

Професионалната гимназия ,,Акад. С. П. Корольов“ – гр. Дупница;

Професионалната гимназия по икономика – гр. Перник;

Професионалната гимназия по техника и строителство „Арх. Йордан Миланов“ – гр. Перник;

Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт – гр. Пазарджик;

Професионалната гимназия по механоелектротехника – гр. Пазарджик;

Професионалната гимназия по строителство и архитектура – гр. Пазарджик;

Професионалната гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов“ – гр. Велинград;

Професионалната гимназия ,,Велизар Пеев“ – гр. Своге;

Професионалната гимназия по компютърни технологии и системи – гр. Правец;

Професионалната гимназия по техника и мениджмънт „Христо Ботев“ – гр. Ботевград.

Източник: МОН