Ученици

Ректорът на ТУ-София: 25% от студентите ни са застрашени от отпадане заради пропуски в знанията по БЕЛ

„Ако знанията по български език и математика и физика не се наваксват, около 20 – 25% от студентите в ТУ-София са застрашени от отпадане“, алармира ректорът проф. Марин Христов.

„От Техническия университет въвеждат от тази година задължителни допълнителни лекции по двата предмета“

ТУ не е първият, който въвежда лекции за допълване и наваксване на знанията, които би трябвало да са усвоени в гимназията. Всички студенти от Великотърновския университет ще посещават лекции по български език от следващата учебна година, припомня „Монитор“.

Така ВТУ става първото държавно висше училище, в което курсистите от всички специалности ще изучават български. С решение на академичния съвет се въвежда задължителната дисциплина „Български език и стил“ с хорариум 30 часа упражнения в редовната и 15 часа в задочната форма на обучение.

Лекции по български език с цел ограмотяване на студентите има и в Нов български университет.