Училища

Ректорът на СУ с молба към министър Танев

„Г-н министър, направете всичко възможно, реалното класиране на университетите в България да бъде резултат от здрави, непоклатими критерии, следващи световния пример в това отношение“, обърна се към просветният шеф ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. Иван Илчев.

Това се случи по време на откриването на академичната година в университета.

„Основани на обективни сведения от информационните база данни, а не следващи оценките на Агенцията за оценки и акредитация, които въпреки добрите намерения на колегите, не винаги са напълно справедливи и отразяват и лични пристрастия, и лични отношения и конкуренцията между висшите училища“, заяви още проф. Илчев.