Институции

Ректори: Реформата във висшето образование да се прави с далновидност

Реформа във висшето образование трябва да има, но не през следващата година – не така спешно и бързо. Такава позиция изрази пред БНР проф. Любен Тотев, ректор на МГУ и председател на Съвета на ректорите. „След като бяхме изпратили заявките за 2017-18 учебна година за брой студенти по направления и специалности от нашите университети. Всичко това мина и те почти бяха одобрени. За мен специално няма основание толкова да се бърза и да се прави нова промяна в постановление 64 на МС от 2016 г. Това може да се направи, но не за следващата, а за по-следващата учебна година“, коментира проф. Тотев.

„Отпреди месец тръгна кандидатстудентската кампания. Рекламно-информационни материали са изпратени от всички университети и сега трябва да правим една много бърза пренастройка. Това е, което притеснява колегите.“ – допълни той.

Проф. Тотев поясни, че преди да започнат реформите университетите са разкривали нови специалности, по които не са можели да предложат високо качество на обучение, тъй като издръжката им се е формирала на според броя на студентите. В университети, предлагащи високо качество на обучението по дадени специалности, това не им е носело повече пари.

„В резултат на което те даваха повече пари, за да бъде високо качеството – например да закупят апаратура или библиотеката да се поддържа и т.н., но никой не им даваше повече пари на тях. Така в един момент започнаха да закъсват финансово не само тези университети с по-ниското качество, но и тези с по-високото. Затова тази реформа е неизбежна и в последните 5 години всички го признават. Приехме Стратегия за развитие на висшето образование, приехме нов закон или изменение на закона от миналата година. Нещата са неизбежни! Това, което сега се случва не е идея на министър Денков и не е ново. Миналата година вече бяха ограничени бройките на кандидат-студентите, които може да обучава всеки университет в дадени направления именно на принципа, за който говоря. Има, разбира се, приоритетни направления, в които има гарантирани бройки, макар и не повече пари. Има защитени специалности, в които има малко повече средства, но това е друга тема“, посочи проф. Тотев.

Според него би трябвало да има конкуренция не между направленията, а вътре в направлението. „Вътре в направлението, например в „Икономика“, трябва да се види кои са най-добрите и кои са по-слабите и да се дадат повече средства на добрите. Това е залегнало в два документа, приети от народното събрание, така че не можем да кажем на министъра: „Не прави това“. Тук спорът е единствено за това колко спешно е това, колко бързо трябва да се развива тази реформа, която иначе всички виждаме, че е неизбежна. Ако Министерството не намали броя административно там, където качеството е най-ниско, то тогава ще го намали демографският срив хаотично и резултатът ще е същият.“ – прогнозира проф. Тотев.

Ректорът на Софийският университет „Свети Климент Охридски“ проф. Анастас Герджиков също се обяви в подкрепата на реформите, като обрана внимание и върху съхраняването на университетите с регионална значимост.

„Мисля, че е добра комбинация това, което предложи министър Денков – от една страна, да не се отказваме от това да реформираме висшето образование и да намаляваме броя на студентите там, където качеството е най-ниско в даден университет и в дадено направление. От друга страна, трябва да спасим университетите, в които сме намалили броя на студентите в дадени направления, защото те имат регионално значение. Аз вече споменах преподавателите, които са назначени, но това е просто социален проблем. Има много по-сериозен – регионален, проблем и това е броят на студентите. Има градове, в които студентите на съответния университет са повече от половината население. Ако ние направим прибързано някаква стъпка, може да се окаже, че вредим на целия регион, защото, когато тези студенти дойдат в София по някакви причини, те трудно ще се върнат обратно. Затова има причина да искаме да ги задържим там, но не в нискокачествени специалности. Затова ми се струва добра комбинация едновременно да откажем на университета бройки студенти там, където е слаб, а в същото време да му дадем бонус за това, че трябва да се закрепи, въпреки че са му намалели направленията“, коментира проф. Герджиков.

Източник: news.bg