Институции

Ректорите ще имат договори за управление с МОН?

Обмисля се ректорите да имат договори за управление с Министерството на образованието и науката (МОН), но това не означава, че тези договори ще дават основание на ректора да му бъде прекратено правоотношението, а те да бъдат обвързани с показатели за развитие на висшето училище. По този начин ректорите ще бъдат отговорни към интересите на преподавателите, които ги избират, но и към развитието на висшето училище. Това не означава, че ще има намеса в административното управление, заяви пред журналисти министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в сряда в образователна комисия на Народното събрание.

Думите му са в отговор на въпроса какви нови модели на академично самоуправление в университетите се обсъждат. Проф. Иво Христов от БСП попита просветният министър ще има ли промени в Закона за висшето образование и как може да се съвмести академичната автономия с въвеждането на механизми за контрол в академичното самоуправление в университетите. „В други държави в университетите има разделяне на академичното от финансовото управление, като подобен модел го има в Германия, с назначаването на канцлер във висшите училища“, обясни министър Вълчев. Той коментира, че по този начин университетите стават по-отговорни, отчетни и може би по-малко автономни по отношение на финансовото управление, но се запазва академичното самоуправление и ректорите могат да се съсредоточат върху учебните планове и учебното съдържание, а не да се занимават с „парно и с обществени поръчки, например“.

„Друг модел е ректорите да бъдат отговорни към публична институция, най-често правителство или провинция, като такъв модел го има в някои скандинавски страни“, обясни министър Вълчев. По думите му при този модел на управление ректорът се избира от университета, а министърът на образованието го назначава. „Почти във всички държави във висшите училища има университетски съвет, борд или както при нас – имаме Съвет на настоятелите и Общо събрание, този в орган, който взема основните стратегически решения за управлението на висшето училище, трябва да има и външни заинтересовани институции. Това може да е общината, представители на различни институции и на работодателски организации. Всеки от тези модели трябва да се положи в спецификите на институционалната среда във висшето ни образование“, заяви министър Вълчев.

Той каза, че всички тези модели ще бъдат обсъдени със Съвета на ректорите, за да се направят промени в системата на висшето образование. На заседанието на комисията министър Вълчев каза, че само в три бивши социалистически страни го има този краен модел на затворено академично самоуправление в университетите.

Източник: novini.bg