Мнения

Ректорите се включват активно в обсъждането на Стратегията за висшето образование

Ректорите на ВУЗ-ове у нас приветстваха инициативата на МОН Стратегия за висшето образование да бъде широко обсъждана и изразиха надежда, че техните предложения ще бъдат включени в окончателния вариант.

На среща по темата във Варна те поставиха въпроси за връзката на Стратегията с всички останали секторни политики, както и с факта, че ясно трябва да бъдат регламентирани отговорностите и задълженията на държавата, на висшите училища, на местната власт.

На заседанието беше коментирана и темата за привличане на повече чуждестранни студенти, които да се обучават в България. Поставен беше и въпросът студентите да работят  по-активно с екипите на научните институти.

Представителите на Студентските съвети потвърдиха ангажимента си, който беше поет по време на срещата на младите хора с премиера Пламен Орешарски и министъра на образованието и науката проф. Анелия Клисарова, да се включат с предложения за стратегията.

Благодаря на Съвета по наука, че толкова бързо се организирахте да поставите темата – проекта за Стратегия за висшето образование, на дневен ред. Благодаря и за детайлните предложения, които направихте, заяви в края на заседанието зам.-министърът на образованието и науката Атанаска Тенева.

Източник: Пресцентър на МОН