Това предложение на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев за промяна в закона за висшето образование бе подкрепено от Съвета на ректорите, чието заседание се състоя в петък в Бургаския свободен университет.

Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на образованието и науката /МОН/.

Договорите ще съдържат показатели за изпълнението на програма, ориентирана към развитието на висшето училище.

В момента ректорите имат недостатъчно правомощия, което създава проблеми както за стратегическото управление, така и невъзможност да се извършват политики на развитие, смята министър Вълчев. С договорите за управление ще се изяснят отговорностите и задълженията им, е казал той.

Кандидатите за ректори отново ще бъдат излъчвани от Общото събрание на съответното висше училище, но след като имат договор с министъра, те ще носят повече отговорности пред обществото – към използването на публичните ресурси и към репутацията на учебното заведение.

С мениджърските договори ректорите няма да са зависими от колективните органи на управление, които често се противопоставят на непопулярни мерки като промяна в структурата на персонала и при закриването и разкриването на специалности, смята още министърът.

Той е акцентирал върху необходимостта да се подготвят кадри, които ще са търсени от пазара на труда и ще се реализират успешно. Пазарът все повече цени уменията, а не дипломата, е казал министърът.

Трябва да готвим хора с дигитални умения, които ще са по-адекватни да се справят с новите професии, трябва да променяме учебните планове като ги свързваме с дигитализацията, е отбелязал Вълчев.

Той е поставил акцент и върху необходимостта висшите училища да се отворят за партньорства – с общините, с бизнеса, с други научни организации.