Институции

Ректорите искат още 120 млн. лв. за висше образование през 2020-а

Да бъдат заделени 120, 55 млн. лв. отгоре за издръжка на обучението, издаване на учебници и социално-битови разходи на студенти през 2020-а.

Това поиска председателят на Съвета на ректорите проф. Любен Тотев при разглеждането на проектобюджета за следващата година в образователната комисия.

Той предложи средствата за издръжка на обучение на студентите да бъдат увеличени с 65, 5 млн. лв или от 373 млн. лв. да скочат на 439 млн. лв през 2020-а. Идеята на ректорите е базисният актив от 693 лв. за финансиране да се запази като разчетна единици, но коефициентът на професионалните направления като икономика, туризъм, администрация и управления, педагогика на обучението по да се увеличи на 1,7% или 1178 лв. В проектобюджета за издръжка на обучението е заложена по-малка сума – 413, 8 млн. лв. При представянето му пък образователният министър Красимир Вълчев уточни, че това означава ръст с 13% спрямо 2019-а , а коефициентът за финансиране на изброените направления ще бъде 1,6.

От съвета на ректорите искат още 47, 7 млн. лв за творческа дейност, издаване на учебници и фонд наука. За разходите на общежития и столове смятат, че трябва да бъдат отпуснати 18, 25 млн. лв. вместо заложените в проекта 15,9 млн. лв. Тотев обясни, че последното перо, по което смятат, че е нужно увеличение са стипендиите. Ректорите предлагат поощренията на студентите за 2020-а да бъдат в размер на 54,3 млн. лв. или с 10% повече от настоящата година. В бюджета пък са заложени само 49, 3 млн. лв.

Синдикат „Висше образование и наука“ към КНСБ пък предложи въвеждане на минимална заплата за асистентите в размер на 1148 лв. По сметки на председателя доц. Лиляна Вълчева за целта са необходими допълнителни 23 млн. лв. Просветният министър посочи, че средната брутна заплата във вузовете е близо 1900 лева, като университети сами са решили да не дават високи заплати на асистентите си. Той обаче смята, че може да се направи механизъм, по който да се увеличат възнагражденията им. „Искам да включат допълнителни възнаграждения в зависимост от оценките на студентите и това кой прави научна дейност, а не само спрямо стажа.“, заяви Вълчев. От синдиката смятат още, че е необходимо да се направи програма за младите преподаватели във висшите училища. Тя срещна подкрепа от страна на министъра, който каза, че готов такава да бъде обсъдена със социалните партньори.

Депутатите от образователната комисия дадоха „зелена“ светлина на проектобюджета за 2020-а с 13 гласа „за“ и 7 „против“.

Източник: monitor.bg