Мнения

Рейтинговата система – ориентир за кандидат-студентите

Рейтинговата система за висшите училища ще дава информация за реализацията на завършилите ВУЗ-ве у нас за период от три години назад. Те ще бъде автоматизирана и ще се обновява постоянно. Системата ще окаже важно влияние върху бъдещото финансиране на университетите, съобщи при представянето й министърът на образованието, младежта и Науката Сергей Игнатов.

Любопитното в системата е, че посредством 51 заложени индикатора, тя може да направи на практика безброй различни класации на учебните заведения. Не това е целта й обаче. Тя не е рейтинг на ВУЗ-овете и няма за цел да ги подреди така, че да посочи, кое е най-доброто от тях.

На промоцията й беше подчертано, че тя трябва да отсее качеството в родното висше образование и да насочи бъдещите кандидат студенти. Рейтинговата система изважда на първите си места университетите, чиито специалности дават най-добра бъдеща реализация. Системата може да се окаже лоша за някои учебни заведения. Основно за т.нар. „производители на безработни“, или университетите, чиито възпитаници не успяват да си намерят добра и добре платена работа със завършените там специалности.

От следващата години може да се наложи намаляване на финансирането с 10% на учебните заведения със слаби резултати според системата. Парите ще бъдат насочени към отличниците, разбра се още от днешното представяне. Самият министът лично препоръчва да се избират повече природо-математически и инженерни специалности, тъй като родната икономика се нуждае от производство.

В България има 51 висши училища, като от тях 37 са държавни, а 14 – частни, посочи Мария Фъртунова – директор на дирекция „Висше образование“ в МОМН и ръководител на проекта. Тези 51 висши училища обучават за 2010 г. над 250 000 студенти в над 600 специалности, разпределени в 52 професионални направления. В края на учебната 2010-2011 г. над 65 000 ученици ще завършат средното си образование и ще бъдат първите потребители на новата система, посочи Фъртунова.

В рейтинговата система засега не е включен най-новият университет – този в Перник.

Създаването на „Рейтингова система на висшите училища в България“ е проект, изпълняван от дирекцията „Висше образование“ на Министерството на образованието, младежта и науката. Той се осъществява с финансовата подкрепа на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд.