Училища

Рейтинговата система на ВУЗ-овете стана на една година

Точно преди година, на 4 ноември 2010 г. за първи път беше представена Рейтинговата система на висшите училища в България (rsvu.mon.bg).

Основната цел на системата е да подпомага избора на висше училище и да информира потребителите на пазара на висшето образование в страната, припомня пресцентърът на МОМН.

Глобалната многоизмерна класация на висшите училища е основен инструмент за подобряване прозрачността в сектора според Съобщението на ЕК от 20 септември 2011 г. за модернизиране на системите за висше образование в Европа.

Рейтинговата система е разработена с финансиране от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и е призната за един от най-успешните проекти в сферата на висшето образование. За нейното функциониране и актуализация са предвидени средства отново по тази програма до края на 2014 г.