Ученици

Резултатите от поправителната сесия на държавните зрелостни изпити

Ясни са резултатите от поправителната сесия на държавните зрелостни изпити.

В своя сайт МОМН публикува адрес, на който всеки явил се може да провери как се е представил като приложи входящ номер и ЕГН.

Проверката става тук – http://rezultati.zamaturite.bg/