Учители

Резултатите от НВО след седми клас вече са онлайн!

Сайтът на МОН съобщи, че резултатите от НВО след седми клас за 2014 г. вече са достъпни на адрес http://7klas.mon.bg.

Проверката става с вписване на входящ номер и ЕГН на ученика.