Режат часовете на учителите по физическо, запазват заплатите им

Режат часовете на учителите по физическо, запазват заплатите им

От 720 до 700 часа се намалява нормата на преподавателска работа на учителите по физкултура, музика, хореография, изобразително изкуство, труд и техника и технологии и предприемачество. Това обаче няма да повлияе на заплатите им и те няма да бъдат намалени. Това предвижда наредба, с която се утвърди Държавния образователен стандарт (ДОС) нормиране и заплащане на труда. Документът вече е обнародван в Държавен вестник, съобщиха от Министерството на образованието и науката.

Намалява се и нормативът за преподавателска заетост на заместник-директорите. Промените ще доведат до разкриване на повече работни места, обясних от МОН. Така например, ако в дадено училище няма кой да поеме повече от половината учебни часове по даден предмет, учебното заведение трябва да назначи допълнителен учител. С наредбата са актуализирани и размерите на минималните основни работни заплати в сферата на образованието, които бяха увеличени в началото на тази година.

Има и специална разпоредба за случаите, в които учители в основните школа изпълняват по-малко учебни часове от минималната норма. Това може да се случи, тъй като децата вече ще завършват основно образование след седми, а не след осми клас. При наличие на средства в училищния бюджет тяхната заплата може да не бъде намалявана.

Източник: monitor.bg

Коментари във Facebook