Учители

Режат часовете на учителите по физическо, запазват заплатите им

От 720 до 700 часа се намалява нормата на преподавателска работа на учителите по физкултура, музика, хореография, изобразително изкуство, труд и техника и технологии и предприемачество. Това обаче няма да повлияе на заплатите им и те няма да бъдат намалени. Това предвижда наредба, с която се утвърди Държавния образователен стандарт (ДОС) нормиране и заплащане на труда. Документът вече е обнародван в Държавен вестник, съобщиха от Министерството на образованието и науката.

Намалява се и нормативът за преподавателска заетост на заместник-директорите. Промените ще доведат до разкриване на повече работни места, обясних от МОН. Така например, ако в дадено училище няма кой да поеме повече от половината учебни часове по даден предмет, учебното заведение трябва да назначи допълнителен учител. С наредбата са актуализирани и размерите на минималните основни работни заплати в сферата на образованието, които бяха увеличени в началото на тази година.

Има и специална разпоредба за случаите, в които учители в основните школа изпълняват по-малко учебни часове от минималната норма. Това може да се случи, тъй като децата вече ще завършват основно образование след седми, а не след осми клас. При наличие на средства в училищния бюджет тяхната заплата може да не бъде намалявана.

Източник: monitor.bg