Училища

Режат парите за училищата зад граница

С около 50% са орязани парите за българските училища в чужбина, става ясно след вчерашното приемане на бюджетите за деветте национални програми за развитие на средното образование, пише „Труд“.

Докато през 2011 г. средствата са били в размер 2.15 млн лв, то за тази са 1.1 млн. Изучаването на български език и култура зад граница се осъществява и финансира от програма „Роден език и култура зад граница“

Чувствително обаче растат средствата за въвеждане на компютърни технологии в класната стая. От 1.4 млн те скачат на 6.5 млн.

Сумата ще отиде предимно за осигуряване на достъп до интернет и за стимулиране на изявени ученици и учители в областта на новите информационни технологии.

За подобряване на материалната база и купуване на училищни автобуси са отпуснати 17,1 млн. лв. Това е с 2,3 млн. лв. повече от миналата години. С тези пари ще се осигурява и преместването на учениците от закрити училища.

За повишаване на квалификацията на педагозите са заделени 294 000 лв.

Общият бюджет за 2012 г. по програмите е 28 794 935 лв. За сравнение през миналата година той беше 28 450 000 лв.