Ученици

Регионално състезание “Пловдив избира сред 100-те най-добри по немски език“

Регионалният инспекторат по образованието – Пловдив организира състезание по немски език на регионално ниво. Събитието ще се проведе под мотото „Пловдив избира сред 100-те най-добри по немски език“.

Учениците от X и XI клас, изучаващи немски като първи чужд език, ще имат възможност да премерят сили в първото по рода си специализирано регионално състезание, което ще се проведе на 19. януари (събота) 2013 година от 9 часа в Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“ (ул. „Цар Асен“ 24, Ректорат, 8 и 10 аудитория, ет. 2).

Участие в състезанието ще вземат стоте най-добри от областта, като всяко училище ще излъчи своите представители чрез вътрешен подбор (напр. тест или др.), като максималният брой участници от една паралелка е 3. Тематиката, върху която участниците ще разсъждават е „Възобновяеми източници на енергия в съвременното БИО- ЕКО- Общество“.

Състезанието ще се проведе в един етап, при който участниците ще трябва да създадат два текста в рамките на 120 минути- една история по картинки и втори, в който да изразят мнение по даден проблем. Участници, които не са работили и по двете задачи, няма да бъдат класирани. Задачите са поставени с оглед на установените дефицити у учениците при създаването на писмен текст. Нивото, на което участниците ще мерят сили, е Б1 от Общоевропейската езикова рамка. Писмените работи ще бъдат анонимни, а оценяването ще бъде от трима проверители. Ангажимент по изготвянето на материалите за състезанието ще има експерт от РИО – Пловдив.

Състезанието се провежда с подкрепата на д-р Мариана Чолакова- Почетен консул на Федерална република Германия в Пловдив, Гьоте институт София, ПУ „Паисий Хилендарски“, ИНТЕГРАЛ- консултант № 1 за  образование в чужбина, „Либхер Хаусгерете Марица“ ЕООД, Щека Електроник България ЕООД, Educational Centre, издателство „Просвета“ както и на много други.