Ученици

Регионално математическо състезание “Михаил Сотиров“

На 16 ноември (събота) 2013 г. от 10:00 часа в ОУ „Св. Иван Рилски“ гр. Перник  ще се проведе за първи път регионално Математическо състезание „Михаил Сотиров“ със съдействието на РИО Перник.

Математическото състезание „Михаил Сотиров“ е индивидуално състезание, отворено за всички желаещи да участват ученици от ІІ до ХІІ клас.

Броят на задачите за всички класове (изключение VІІ и ХІІ клас) е 15. Първите 10 задачи са с избираем отговор и си оценяват  по 3 точки, 3 от задачите са със свободен отговор – по 5 точки, а 2 задачи се решават подробно – по 10 точки.

Една от последните 2 задачи ще бъде от сборниците на г-н Сотиров, именувана „Задача на Михаил Сотиров“. Максималният брой точки е 65 точки. Времетраенето е 120 минути.

Задачите за VІІ и ХІІ клас ще бъдат във формата на НВО и ДЗИ. Максималният брой точки, които участниците могат да получат е 100.

VІІ клас – І модул – 60 минути
ХІІ клас – 240 минути
ІІ модул – 90 минути

Заявките за участие с приложен списък се приемат в ОУ „Св. Иван Рилски“ гр. Перник или  на e-mail:  ouivanrilskimath@abv.bg

Катя Сабадошева – 0879010736
Милица Александрова – 0879010738
Мариана Манова – 0879010737
Галина Велинова – 0879010739
Соня Пеева – счетоводител на СУН „Струма” (училищно настоятелство към ОУ „Св. Иван Рилски“) – 0879010720 до 16 ч. на 15.11.2013 г.

Резултатите ще бъдат обявени до 22 ноември 2013 г. Ще бъдат изпратени на електронните пощи на всяко училище. Ще има наградени на І, ІІ и ІІІ място за всеки отделен клас.