Мнения

Регионална среща на националните ЕНИК-НАРИК центрове и министерствата на образованието от балканските страни

На 4 октомври 2012 г., заместник-министър Петя Евтимова даде старт на двудневна регионална среща на националните ЕНИК-НАРИК центрове и министерствата на образованието от балканските страни в град Кюстендил, информира пресцентърът на МОМН.

Събитието се проведе в рамките на проекта на НАЦИД „Признаването в Балканския регион: усъвършенстване на пространството на сътрудничество и доверие”.

Срещата предостави възможност и ще допринесе за подобряване на сътрудничеството и прозрачността на признаването на Балканите.

Беше обменена  информация за квалификационните системи, работните методи и процедури по признаване на участващите партньори от мрежата, качеството на висшето образование, развитието на националните квалификационни рамки и съотнасянето им с Европейската квалификационна рамка, ще бъдат обсъдени съществуващите предизвикателства, проблеми и пречки в процеса на признаване на участващите партньори от мрежата и подходите за преодоляването им, инструментите по академично признаване като ръководството на Европейското пространство по академично признаване, както и други теми от взаимен интерес.