Институции

Регионална конференция за неформални методи на обучение като средство за превенция

На 5 юни Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ организира първата по рода си регионална конференция, посветена на опита на неправителствени организации от Балканите в разработването на методи за неформално обучение на деца като средство за превенция на рисково поведение.

Конференцията е в рамките на проекта „Виртуално и реално насилие – превенция чрез интерактивно обучение в училище“, който се финансира от швейцарската фондация Оук и Програма „Безопасен интернет“ на Европейската комисия.

На конференцията организации от Албания, Босна и Херцеговина, Македония и Сърбия ще споделят своя опит в разработването и прилагането на методики, които целят да допълнят училищното образование с неформално обучение за развитие на социални умения и за превенция на рисково поведение сред непълнолетните.

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ заедно с партньора си по проекта Асоциация „Родители“ ще представят методиката си за превенция на онлайн насилието и развитието на социални умения сред учениците от 5 до 12 клас, която се прилага успешно в над 100 училища в София, Варна, Димитровград, Русе и Силистра.

Ще бъде демонстрирано на практика и провежгдането на занятие по методиката, която е разписана в два наръчника за обучители с общо 44 теми, предвидени да се провеждат в рамките на един учебен час.

Участниците в конференцията ще обсъдят възможностите за бъдещо сътрудничество между балканските неправителствени организации в развиването на нови методики за допълване на училищното с гражданско образование.