Регионален младежки конкурс за есе ”Младите хора от Югоизточна Европа за просперитет на региона”

Регионален младежки конкурс за есе ”Младите хора от Югоизточна Европа за просперитет на региона”

Конкурсът се организира от Народното събрание на Република България в изпълнение на програмата на Българското председателство на Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ) с активната подкрепа на всички парламенти от Югоизточна Европа.

Под мотото “ПСЮИЕ – 20 години ключ към регионално сътрудничество” България ще съсредоточи усилията си върху три приоритетни сфери на сътрудничество – енергийната, транспортна и инфраструктурна свързаност, медийната свобода и свободатата на изразяване, миграцията и справянето с бежанския поток.

Конкурсът за есе е отворен за участие на младите хора от всички страни, участващи в Процеса за сътрудничество в Югоизточна – Албания, Словения, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Хърватия, Бивша югославска република Македония, Молдова, Румъния, Сърбия, Черна гора, Турция и Косово.

Допустими за участие в конкурса са млади хора на възраст до 29 години.

Под надслова на конкурса – “Младите хора от Югоизточна Европа за просперитета на региона” участниците могат да споделят своите мнения и становища по следните аспекти:

– Регионалното сътрудничество и добросъседските отношения – ключ към политическо, икономическо и социално развитие на Югоизточна Европа
– Икономическият просперитет на Югоизточна Европа – гаранция за личен успех и развитие на младите хора
– Процесът на присъединяване на Европейския съюз – ползи и възможности за младите хора – Активно гражданство и свобода на изразяване – изборът на младите хора от Югоизточна Европа
– Обща история и традиции в региона – възможност за бъдещи партньорства и междуличностни контакти между младите хора
Всички есета трябва да бъдат написани на английски език и трябва да съдържат не повече от 1200 думи (прибл. 3 страници).

Краен срок: 31 март 2016 г.

Още информация

Коментари във Facebook