Ученици

Регионален младежки конкурс за есе “Младите хора от Югоизточна Европа за просперитет на региона“

Конкурсът се организира от Народното събрание на Република България в изпълнение на програмата на Българското председателство на Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ) с активната подкрепа на всички парламенти от Югоизточна Европа.

Под мотото „ПСЮИЕ – 20 години ключ към регионално сътрудничество“ България ще съсредоточи усилията си върху три приоритетни сфери на сътрудничество – енергийната, транспортна и инфраструктурна свързаност, медийната свобода и свободатата на изразяване, миграцията и справянето с бежанския поток.

Конкурсът за есе е отворен за участие на младите хора от всички страни, участващи в Процеса за сътрудничество в Югоизточна – Албания, Словения, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Хърватия, Бивша югославска република Македония, Молдова, Румъния, Сърбия, Черна гора, Турция и Косово.

Допустими за участие в конкурса са млади хора на възраст до 29 години.

Под надслова на конкурса – „Младите хора от Югоизточна Европа за просперитета на региона“ участниците могат да споделят своите мнения и становища по следните аспекти:

– Регионалното сътрудничество и добросъседските отношения – ключ към политическо, икономическо и социално развитие на Югоизточна Европа
– Икономическият просперитет на Югоизточна Европа – гаранция за личен успех и развитие на младите хора
– Процесът на присъединяване на Европейския съюз – ползи и възможности за младите хора – Активно гражданство и свобода на изразяване – изборът на младите хора от Югоизточна Европа
– Обща история и традиции в региона – възможност за бъдещи партньорства и междуличностни контакти между младите хора
Всички есета трябва да бъдат написани на английски език и трябва да съдържат не повече от 1200 думи (прибл. 3 страници).

Краен срок: 31 март 2016 г.

Още информация