Ученици

Регионален конкурс “Природата – Извор на живот“

Регионален инспекторат по образованието – Разград и основно училище „Иван Сергеевич Тургенев“ организират регионален конкурс „Природата – Извор на живот“ с мото „Природата е не само храм, но и работилница – в нея човек е работник“.

Конкурсът е посветен на 25-годишнината на учебното заведение

Целта е възможност за изява на творческите заложби и стимулиране на интереса на децата и учениците към проблемите за опазване на природата.

НАПРАВЛЕНИЯ:

1.Модели, пана и с други природни материали

Първа група – Деца в подготвителни групи от ЦДГ – тема „Златна есен“
Втора група – Ученици от I-V клас- тема „Есенна фантазия“

2. Мултимедийна презентации „Природата – наш дом“

Ученици от VI-VII клас – индивидуално или групово -до трима ученици.

Изисквания: естетическо и техническо оформяне на презентацията по темата. Представяне и защита в рамките на 10 мин.

Критерии за оценка: научност, оригиналност и естетичност

Всяко училище или детска градина може да участва с не повече от три творби и една презентация

Срок за представяне: до 31.10.2012 г. в ОУ „И.С.Тургенев“ – Разград на адреса на училището: град Разград – 7200, ж.к. „Орел“.

Още координати

град РАЗГРАД – 7200, ж.к.“Орел“, тел.: 084 66 27 21
e-mail: ou_turgenev.bg@abv. bg; www.outurgenev.com

Изложбата на отличените творци, защитата на презентациите и награждаването ще бъде на 09.11.2012г.