Ученици

Регионален конкурс “Природата говори“ за ученици

Фондация „ЕкоОбщност“ те кани да илюстрираш, опишеш, заснемеш, разкажеш всичко, което те вълнува по отношение на околната среда в родния край и смяташ, че е важно и си струва да бъде споделено.

С конкурса „Природата говори“ те подканяме да отправиш един критичен поглед към заобикалящата те среда. Огледай се и виж: всички отпадъци ли са на предназначените за това места? Има ли контейнери за разделно събиране близо до дома ти? Къщата ти изхвърля ли вредни пушеци през зимата и как влияе това върху въздуха, който дишаме? Хабим ли оправдано количество вода, когато поливаме градината? Какви ресурси ползваме, за да живеем „нормално“ и какъв е нашият отпечатък върху средата в резултат на това? Как може да се промени това?

В конкурса можеш да се включи всеки ученик, група от ученици, младежки клуб, кръжок, младежка група по интереси към читалище или друга организация с нестопанска цел от следните общини: Берковица, Вършец, Чипровци, Мездра, Монтана, Враца, Годеч, Сливница, Брезник и Трън, Кюстендил.

КАТЕГОРИИ:

– Категория 1: рисунка
– Категория 2: фотография, фоторазкази, клип
– Категория 3: есе, разказ, стихотворение
– Категория 4: приложно изкуство плакат/постер, колаж, инсталация, мини скулптура и др.
– Категория 5: идея за инициатива, която би искал да организираш заедно с приятели или съграждани, за да подобриш състоянието на природата в района на твоето населено място – например като практическа дейност, показваща щадящо отношение към природата; инициатива, която променя хората – информира ги, провокира ги да се замислят, др.
Представените творби следва да отговарят на следните технически изисквания:
– Рисунка – изпраща се дигитална фотография на рисунката (и се предоставя самата творба, ако бъде наградена за церемонията по връчване на наградите);
– Фотография, фоторазкази, клип – изпращат се в дигитален формат (и се предоставя самата творба, ако бъде наградена за церемонията по връчване на наградите);
– Есе, кратък разказ, стихотворение (поема) – до 10 000 символa в дигитален формат.

Краен срок: 30 септември 2015 г.

Още информация