Училища

Реализират екопроект за пестене на енергия в училищата

Започва изпълнението на нов образователен проект за пестене на енергия в училищата, който се изпълнява в България от Националния доверителен екофонд.

Проектът е част от широка европейска инициатива, подкрепена от Федералното министерство на околната среда на Република Германия. В него участват образователни институции от Чехия, Румъния, България и Германия, а в други дейности за обмяна на опит между общини се включват също Гърция, Полша и Португалия. Директният партньор на Националния доверителен екофонд за дейностите в България е берлинският Независим институт по околна среда (UfU), с който в предходните две години беше изпълнена пилотната фаза на инициативата.

Проектът ще обхване три учебни години, като на този етап в него участват 15 общински училища от общините Велико Търново, Район Люлин в София, Павел баня и Самоков, в които Фондът финансира мерки за подобряване на енергийната ефективност на сградите. Първото събитие по проекта – обучение за учители, ще се състои на 23 октомври. Първа работна среща на заинтересованите страни по проекта ще се състои на 26 октомври от 9.00 часа в 90 СУ „Генерал Хосе де Сан Мартин“ в Район Люлин в София.

Източник: banker.bg