Институции Училища

Расте броят на училищните психолози- подобрява ли се дисциплината в клас?

Преди дни от Министерство на образованието и науката обявиха, че двойно се е увеличил броя на училищните психолози и педагогически съветници в страната за последните две години.
Това съобщи заместник- министърът на образованието Деница Сачева, по време на Международната конференция “Допълваща и алтернативна комуникация”. Тя допълни, че всичко това е резултат на целенасочената политика и към този момент броят на специалистите е значително увеличен за цялата страна. Деница Сачева посочи, че в системата на образованието постоянно постъпват на работа все повече ресурсни учители, психолози, логопеди, рехабилитатори на слуха и говора, учители на деца с нарушено зрение и с умствена изостаналост, педагогически съветници и други специалисти. Ще се подобри ли дисциплината в българските учебни заведения?
Подобряването на българското образование, безспорно зависи и от качеството на педагогическите кадри. Затова инвестициите трябва да бъдат насочени към “хората, които в момента все още не искат да се променят”, подчерта заместник-министърът на образованието Деница Сачева. Според нея имаме сериозен проблем, защото в българската образователна система живеят различни поколения. Отсъстваше ли този проблем преди години? Потърсихме за коментар Евлогия Манджукова, директор на ПГ по туризъм “Михалаки Георгиев” във Видин:
“Преди години много проблеми отсъстваха, включително и този. Според мен в днешното училище не само, че трябва да има психолог, а трябва да има и педагогически съветник, трябва да има и нововъведената длъжност “медиатори”. Условията, при които се обучават днешните ученици са коренно различни от тези преди години. Днес е променена изцяло ценностната система на хората. Голяма част от образованите хора с по едно, две или три висши образования, търсейки си работа по специалността трудно могат да се реализират и трудно осигуряват битието си, а в същото време хора без образование, поради ред причини живеят доста добре.”– каза Евлогия Манджукова и допълни: “Един от проблемите на младите хора, преди всичко е несигурността, която те усещат и в семействата си и в училище и липсата на нормален диалог и на едното и на другото място.” 
Разговаряхме и с ученици от видинската професионална гимназия по туризъм “Михалаки Георгиев”:
“Не съм търсил помощта на училищния психолог, но съм чувал, че тя решава много проблеми и е добър човек … Тя се казва Мария Петкова и често може да реши проблемите и помага на учениците. Психологът трябва да е търпелив и да умее да изслушва. Според мен дисциплината се подобрява.”– коментираха учениците.
Около 4 000 педагози от типа “психолози” са заети в детските градини и училищата. Отделно на територията на всички Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование са заети още 931 служители, които оказват различна подкрепа на децата и техните потребности. Георги Траянов е психолог, детски учител в детска градина във Видин на деца на 5- 6 годишна възраст. Стъпка в правилната посока ли е, според него назначаването на повече психолози и педагогически специалисти, през последните години в училищата и детските градини?
“Правата на учителите са достатъчни. Според мен българските учител поначало са хора, които са заинтересовани от това по какъвто им е възможен начин да помогнат на развитието на децата, да ги облагодетелстват, да ги научат и да ги възпитат, доколкото могат … За мен основният проблем е липсата на комуникация между родител и дете.” – каза психологът Георги Траянов.
Според указанието за дейността на училищните психолози и педагогическите съветници, психологът работи на индивидуално ниво с групата или класа, с учителите, родителите и с цялата училищна общност като извършва интервенции с фокус върху психичното здраве. Педагогическият съветник работи повече с групата, процесите на социализация и поддържа взаимовръзките с обкръжението на детето и други дейности с психо- социален и педагогически фокус. Безспорно и двете длъжности са твърде необходими днес във всяко учебно заведение и колкото по- бързо учениците ги приемат, толкова по- здрава ще стане учебната среда и по- успешно цялостното развитие на младите хора.
Източник: bnr.bg