Училища

Разширяват “Училищен плод“

Предстоят сериозни промени в схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в училищните заведения, благодарение на които те ще стигнат до повече деца, съобщава пресслужбата на кабинета, цитирана от Стандарт.

Промените водят и до облекчаване на режими за доставчиците на плодовете за детските градини и учебни заведения.

Целевата група по схемата се разширява като в нея се включват и децата от първа и втора група в детските градини.

Освен това се планира още една промяна – при отсъстващи деца, продуктите да бъдат разпределяни между останалите, а не да бъдат връщани обратно.

Въвеждат се и по-ясни правила по отношение на графика. Предвидено е изискване плодовете и зеленчуците да се раздават в опаковки, предпазващи ги от замърсяване.

Схемата „Училищен плод“ се прилага с успех в страната от 2010 г., като броят на участващите в нея нараства с всяка учебна година.

От 478 учебни заведения със 118 694 деца през 2010/2011, възползващите се от програмата през тази учебна година са 1300 заведения със 180 000 деца.

По искане на България, на база успешното усвояване на повече от 75 на сто от финансовите средства на ЕС, за учебната 2013/2014 година за прилагане на схемата на страната ни са предоставени 2 146 000 евро, което е със 700 000 евро повече.