Учители

Разширение на обученията за учители от екипа на Deed

Екипът на Deed разширява обученията си за учители. Освен наличието на нов, индивидуален формат на участие, обученията вече включват и технологични теми.

Не-технологичните обучения се прровеждат както и досега от консултанта Учене и развитие Вяра Лазарова. Двете фиксирани теми за обучение са:

Игровата провокация като метод на учене и личностно израстване
Активно родителско участие

Още информация