Разширение на обученията за учители от екипа на Deed

Разширение на обученията за учители от екипа на Deed

Екипът на Deed разширява обученията си за учители. Освен наличието на нов, индивидуален формат на участие, обученията вече включват и технологични теми.

Не-технологичните обучения се прровеждат както и досега от консултанта Учене и развитие Вяра Лазарова. Двете фиксирани теми за обучение са:

Игровата провокация като метод на учене и личностно израстване
Активно родителско участие

Още информация

Коментари във Facebook