Учители

Разходните стандарти за различни професии имат нужда от актуализиране

Директори на гимназии са категорични, че разходните стандарти за различните професии са остарели и имат нужда от актуализиране.  Представителите на бизнеса настояват за облекчаване на процедурите за наемане на работа и стажове на младежи между 16 и 18 години.

По този начин, освен, че ще се намали безработицата, ще се постигне ефект на двойно обучение на млади хора, които едновременно, докато се обучават и ще работят в реална среда, като ще с подготвят за конкретна професия и по-лесно ще преминават от обучение към съответната професия

Към момента, за да се наеме наработа младеж във възрастовия диапазон между 16 и 18 години има редица изисквания и стандартизирани норми, които създават пречки и са остарели морално и нормативно, смятат експерти. 

Източник: МОН