Разходните стандарти за различни професии имат нужда от актуализиране

Разходните стандарти за различни професии имат нужда от актуализиране

Директори на гимназии са категорични, че разходните стандарти за различните професии са остарели и имат нужда от актуализиране.  Представителите на бизнеса настояват за облекчаване на процедурите за наемане на работа и стажове на младежи между 16 и 18 години.

По този начин, освен, че ще се намали безработицата, ще се постигне ефект на двойно обучение на млади хора, които едновременно, докато се обучават и ще работят в реална среда, като ще с подготвят за конкретна професия и по-лесно ще преминават от обучение към съответната професия

Към момента, за да се наеме наработа младеж във възрастовия диапазон между 16 и 18 години има редица изисквания и стандартизирани норми, които създават пречки и са остарели морално и нормативно, смятат експерти.

Източник: МОН

Коментари във Facebook