Училища

Разследване: Източва ли се бюджетът за образование с фиктивни ученици?

Източва ли се държавният бюджет за образование с фиктивни ученици? Мястото е професионалната гимназия в град Бяла. Там по документи учат повече от 600 деца. Реалните ученици обаче са единици, а класните стаи по време на изпити са празни. От професионалната гимназия в Бяла учениците излизат с професии – шофьори, готвачи, шивачи. За миналата година от два 12-и класа средно образование са завършили едва трима. В гимназията има ученици в редовна, задочна и самостоятелна форма. Задочниците нямат нито часове, нито изпити.

Може ли да сме задочници, без да стъпваме в училище – въпрос към директорката на училището в Бяла Иваничка Георгиева. А отговорът – да. Редовните ученици пристигат с три автобуса. Единият, даден от Министерството на образованието и два, купени с бюджета на гимназията. От 238 записани ученици, на училище са не повече от 100. Някои от тях стоят по кафенетата.

След началото на първия час вратата на гимназията се заключва, за да не избягат и малкото ученици. Класните стаи по време на изпитите са празни.

13 ноември, 17.30 часа. В гимназията би трябвало да се явят 120 задочници на изпит. В училището не влиза никой. Само в една от класните стаи двама учители попълват документация. 14 ноември. Стаите отново са празни. Оказва се на празни стаи е дошла проверка от Районното образователно управление. На третия ден идва цял училищен автобус с хора за изпит. Макар и да не знаят по какво са на изпит и по какво вече са се явили, за учители и ученици изпити е имало.

Екипът на Nova обаче видя празни стаи няколко дни подред. В протоколите от изпитите обаче пише друго. Ако се вярва на хартията, излиза, че на изпит са се явили всички 120 ученици. Дори на изпита по математика залата по документи е пълна. Според протоколите, които са попълнили учителите обаче, са се явили 17 ученици и няма отсъстващи.

По протокол на изпита по химия в понеделник са се явили 18 ученици, въпреки че камерата на NOVA засне как учител попълва документацията в празната класна стая. Дори има написани часове за напускане на залата.

След разследването, започва проверка на Регионално управление на образованието, а директорката вече не заема тази длъжност.

Източник: nova.bg