Учители

Разработен е проект на наредба за придобиване на квалификация учител

МОН е разработил проект на наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация учител, която е качена за обществено обсъждане.

В документа се предвижда студентите в педагогическите специалности да имат повече часове за практическа подготовка за работа с деца с увреждания.

Обучаваните допълнително ще минават и задължителен курс на за квалификация за работа с деца със специални образователни потребности, обясни още Стаматов.

Източник: МОН