Мнения

Разделят средното образование на два етапа

Коментарите около бъдещето на родното училищно образование продължават. Не спират идеите и предложенията около новата концепция, на базата на която ще бъде изготвен проектът за нов закон.

Създадена е работна група по разработването на концепцията, я която участие взимат специалисти от различни области. Председателят на асоциация „Родители“ Ева Борисова представя пред „Дневник“ някои от промените, за които има съгласие.

От предварително обявените планове отпада предвиденото връщане на оценката за поведение и по-голямата роля на училищните настоятелства, но те ще продължат да съществуват.

Остава разделянето на гимназиалния етап. Първият ще е до десети клас включително, а вторият – 11-и и 12-и клас. Документът за завършен първи етап ще дава достъп на учениците до някои професии и допълнителни квалификации, включително шофьорска книжка. Който завърши 12-и клас, ще може да кандидатства в университет.

„Големият проблем е дали това разделяне ще остане формално, или ще се отрази по съществена начин при структурирането на новите учебни програми“, коментира Борисова и уточнява, че е важно образователният минимум да се постигне с унифициран учебен план във всички училища.

Тя добавя, че в момента балансът в училищните програми в професионалните училища е изместен към часовете по професия. Въпреки, че оценката за поведение ще отпадне, това не значи че няма да има санкции за недисциплинираните ученици. Те ще се изразяват във взимане на индивидуални мерки по конкретен казус.

Работната група е постигнала съгласие в училищата да има психолози, но още има различия какво точно и как да го вършат. Голяма подкрепа среща идеята за разделяне на одитирането и контрола в училищата. На практика това означава национален инспекторат да оценява качеството на всяко училище.

Новото е и своеобразният рейтинг, който ще има за училищата.

Въпреки, че новият закон е приоритетен за ГЕРБ, промените в него едва ли ще влязат в сила тази година, смятат експерти.