Мнения

Раздадоха 39 договора по европейски образователни програми

Вчера, 20 февруари, в Гранитна зала на Министерски съвет, министърът на образованието, младежта и науката акад. Стефан Воденичаров и заместник-министър Петя Евтимова, връчиха официално договори за предоставяне на безвъзмездна помощ в рамките на приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

На събитието бяха връчени 39 договора на висши училища в страната, по програми „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища“ и „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда“.

Общата стойност на безвъзмездното финансиране, което получават висшите училища е за над 16 млн. лева.