Учители

Раздадоха наградите “Константин Величков“

Министър председателят на България Бойко Борисов и министърът на образованието Сергей Игнатов връчиха на осем преподаватели от различни училища в България наградата „Константин Величков“.

Това се случи по време на церемонията по откриване на новата сграда на СОУ „Христо Ботев“ в гр. Съединение, за което бяха заделени 1 млн. лв от бюджета на образователното министерство. Сега там в далеч по-добри условия ще се обучават 250 деца.

Наградата „Константин Величков“ се присъжда за постигнати високи резултати в професионалната дейност и за принос в развитието на българското образование.

Номиниране за наградата: Началниците на регионалните инспекторати по образованието номинират по един учител в категория от област, работещи към момента в детски градини, училища и обслужващи звена, за удостояване с ежегодната награда. Комисия разглежда предложенията и ги прецизира в съответствие с критериите, заложени за съответната категория като постижения на учениците, издигане престижа на училището, прилагане на съвременни и иновативни методи на преподаване, работа с учениците в извънкласни и кръжочни форми и др.

Наградените:

Работа с изявени и даровити деца и ученици; работа с деца със СОП:
Антоанета Георгиева Нечева – учител по български език и литература и руски език в ПГ по селско стопанство „Сергей Румянцев“ – гр. Луковит, област Ловеч
Таня Василева Делева – учител по музика в СОУ „Трайко Симеонов“ – гр. Шумен

Методическа, творческа и иновативна дейност:
Петя Борисова Йорданова – начален учител в Начално базова училище „Михаил Лакатник“ – гр. Бургас
Златка Атанасова Стоянова – учител по математика в ГПЧЕ „Христо Ботев“ – гр. Кърджали
Лили Йорданова Самуркова – учител по физика и астрономия в 164 гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес“ – гр. София

Възпитателна дейност, работа с родителите и обществеността, извънкласни занимания:
Тодорка Радославова Цонева – учител по български език и литература, ръководител на литературен клуб „Пегас(чета)“ при Общински детски комплекс – гр. Стражица, област Велико Търново
Галина Стоянова Трифонова – детски учител в ОДЗ № 7 „Снежанка“ – гр. Плевен
Румен Хитков Ушев – учител по физическо възпитание и спорт в СОУ „Антим І“ – гр. Златоград