Двадесет млади учители, успели да покажат високи професионални качества, ще бъдат наградени с почетни грамоти и с по 300 лева за 24 май.

Първите трима в списъка са преподавателите Анита Костадинова от ОУ „Стоян Михайловски“, Георги Стоев от СУ „Любен Каравелов“, Румен Монев от ОДК. Номинациите са внесени за обсъждане в Общинския съвет от специално назначената за това комисия и ще се гласуват на сесията в четвъртък.

Още 21 учители и директори ще бъдат отличени с почетни значки. Сред тях са учителите Десислава Кръстева от СУ „Константин Кирил Философ“ и Венета Дагова от ОУ „Райна Княгиня“, а също така директорите Славка Щерева на СУ „Любен Каравелов“ и Мариана Спасова на ПГСА „Арх. Камен Петков“.

С почетен знак за Деня на българската писменост се удостояват училищата „Райна Княгиня“, „Панайот Волов“, „Никола Вапцаров“ и ДГ „Зора“. Всички те тази година имат 50-годишен юбилей.