Училища

Разградско училище захранва компютрите си с енергия от слънцето

От новата учебна година в Селскостопанската гимназия в Разград заработиха слънчеви батерии. С тях се захранват училищните компютри. Използването на този възобновяем източник на енергия спестява на училището около две хиляди лева за ток, споделя директорът Стоян Минчев.
 
Фотоволтаичната система струва около 100 000 долара, като половината от средстата са отпуснати по проект на ООН, а останалите – от германска фирма, произвеждаща слънчеви колектори.
 
Соларната система произвежда от 15 до 18 киловат часа елетроенергия, които са напълно достатъчни за работата на парното, осветлението и компютрите в гимназията.
 
Спестените средства училищното ръководство ще инвестира в закупуване на нов учебен трактор или пък за дооборудване на ветеринарен корпус, в който 350-те ученици ще имат възможност да наблюдават хирургични интервенции на животни.
 
Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.Teacher.bg  и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/