Мнения

Равен шанс – достъп до средно образование

За поредна година Център „Амалипе“ ще подкрепи младежи и девойки, които се обучават в средни училища. Подкрепата ще бъде чрез транспортни карти от населеното място, в което живее ученика до града, в който учи, както и чрез предоставяне на безплатни учебници.

Подкрепата е в рамките на програма „Равен шанс“, финансирана от Тръста за социална алтернатива. Чрез нея си поставяме за цел да подпомогнем училищата и местните общности в селските райони, както и будните младежи и девойки от селата, които искат да получат по-добро образование.

Краен срок: 15 юли 2016 г.

Още информация