Ученици

Работодатели ще предлагат практика на студенти

Над 1300 работодателски организации са се регистрирали от началото на септември до сега за участие в информационната система на проект „Студентски практики – Фаза 1”, изпълняван от Министерство на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Над 1100 са обявените позиции за практическо обучение по различни професионални направления и над 6100 са студентите, заявили желание да провеждат практика в реална работна среда, което показва засиления интерес към проекта.

В рамките на 240 часа студентите ще прилагат на практика наученото в университета и ще усвояват знания и умения под ръководството на свой ментор, в реална работна среда. За проведената практика студентите ще получат стипендия в размер на 480 лева.

Източник: МОН