Мнения

Работодателите в България имат проблем с “меките“ умения на кандидатстващите за работа

Според експерт на Световната банка уменията за разбиране на четеното, знанията по математика, както и качествата, свързани с работа в екип и взаимоотношения, стават едни от най-важните при набиране на специалисти от работодателите.

Едно проучване, направено от Световната банка съвместно с компанията „Менпауър“ показва, че у нас 23% от фирмите имат проблем с т.нар. меки умения при подбора на служителите си. Този процент е двойно по-висок от повечето страни в Европа, азиатските държави и Африка.

Прословутите меки умения, за които толкова се говори в последните години, всъщност представляват способността на служителите им да работят в екипи, да установяват взаимоотношения с колегите си и клиентите, да имат готовност да учат нови неща и да променят нагласите си. Това са част от нещата, които куцат и на българското училище, и сред хората в активна възраст от 18 до 63 г., сред които е правено проучването.