Мнения

Работна среща на регионалните управления на образованието

Работна среща на регионалните управления на образованието се провежда в Пазарджик. Форумът продължава до събота. Теми на обсъжданията ще бъдат националните програми за следващата учебна година, приобщаващото образование и критериите за преобразуването на основни училища в обединени.

Представители на Държавната агенция за закрила на детето ще говорят за съвместни действия срещу феномена „селфи“ на опасни места, като например влаковете и ж.п.-релсите. Експерти от ДАНС ще представят информация за религиозната радикализация и начините за нейното противодействие.

Източник: МОН