Ученици

Работна група заседава по Стратегията за отпаднали ученици

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ участва в първото заседание на работната група за изработване План за действие по Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система.

На заседанието присъстваха представители от всички институции, имащи отношение към Стратегията. Синдикатът беше представен от Емилия Мирчева и Милена Мавродиева, синдикални секретари, информира сайтът на Синдиката.

Заседанието се водеше от Атанаска Тенева – Зам. министър на МОН. Тя представи Стратегията, а г-жа Стела Мицова – Началник отдел „Формиране, анализ и оценка на политиките“ към МОН разясни начина на изготвянена Плана за действие.

Екип от МОН предостави на участниците в работната група схема за работа и определи срок за събиране на предложения, които трябва да са ориентирани към конкретни дейности.

С оглед на това, че Планът трябва да бъде внесен в Министерски съвет на 30 март 2014г., до 14. 02. трябва да се съберат всички предложения и да се обобщят на второ заседание на работната група на 20.02.2014г.