Училища

Работа в двора за провинили се ученици

Обществено полезен труд заради неизвинени отсъствия – това са започнали да въвеждат столични училища по примера на учебните заведения зад Океана, разказва репортаж на тв7 и нюз7.

Санкциите започват от забележка, предупреждение за преместване и фактическо преместване в друго училище. Всяко училище приема свой собствен правилник, в който решава какви наказания и санкции да налага. Трябва да се отбележи, че всичко се прави и съобразява в съответствие с изискванията на МОН.

Най-масовото наказание, което прилагат ръководствата на учебните заведения, обаче е дейности в полза на училището. Този вид наказания са съобразени с възрастта на учениците, така че да не засягат тяхното достойнство и да имат възпитателен ефект.

Възпитателните методи включват от събиране на листа в дворовете до подреждане на книги в библиотеките.

В 18-то училище в София обаче трудът не е наказание, а по-скоро ежедневие за японската паралелка например. Те сами си декорират класните стаи, дават и добри примери на другите паралелки, дават пример в news7.bg.

За лошо поведение учениците от френската паралелка пък работят допълнително в театралния състав на училището.

Разбира се има и по-сериозни санкции като спиране на стипендии, които обаче се прилагат при повече от десет неизвинени отсъствия.

Всяка една санкция обаче е свързана със съгласието на родителите, както и с доста други уточнения и съгласувания, се казва още в репортажа.