Ученици

Първо класиране на седмокласниците

Сайтът на МОН публикува интернет адресите, на които седмокласниците могат да проверят класиранията си за гимназиите.

Проверката става с входящ номер и единен граждански номер на ученика.

Първо класиране намерете на:

http://7klas.mon.bg

или

http://mon7.mon.bg